OPERATÖRSLÅS

OPERATÖRSLÅS

Vi får många mail med frågor om hur ett operatörslås egentligen fungerar och vad det innebär att en telefon är operatörslåst. Vi tänkte med denna texten försöka förklara det hela på ett enkelt sätt.

En telefon kräver ett simkort för att kunna gå att ringa och ta i mot samtal med. Simkortet är det lilla kort som man sätter i sin telefon, vanligen under batteriet. Se gärna vår text:

Vad är ett simkort för mer info om simkortet.

Som sagt, telefonen kräver ett simkort för att fungera riktigt. Simkortet är egentligen en liten elektronisk krets som programmerats med en mängd detaljer, bla telefonnummer, telefon bok och dess sk: MNC-MCC (Mobile Network Code- Mobile Country Code). MNC-MCC är unikt för varje operatör. Telia har tex MNC-MCC (238-20), Telenor (240-06) osv.

Nu vet vi alltså att varje simkort innehåller unik information och också vilken operatör och vilket land som simkortet tillhör.

Vad din (låsta) telefon helt enkelt gör under uppstarten är (grovt förenklat):

  • Kontrollerar sig själv till vilken MNC-MCC den är låst och om simkortet i har det MNC-MCC.
  • Har simkortet det så startar telefonen helt upp och du kan börja använda den.
  • Om inte så stoppar telefonen upp och begär en kod för att ta bort operatörslåset.

Telefonen är uppbyggd på så vis att denna kod bara behöver slås in 1 gång, sen är operatörslåset borta för alltid. Den här koden är koden ni får av oss när ni köper er unika upplåsningskod. Det är värt att nämna att varje telefon har sin egen unika upplåsningskod för operatörslåset. Detta hänger ihop med att varje telefon har ett unikt serienummer, sk IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Som vi skrev så kontrollerar telefonen sig själv till vilket MNC-MCC den är låst. Det finns en del företag som erbjuder sk ”upplåsning direkt i butik” eller via postorder. Våt åsikt här på Gnylf är att detta är helt förkastligt eftersom detta innebär ”icke godkända förändringar av telefonens programvara”.

Om man utför sådana här förändringar så kan du bli nekad Garanti och hur kul är det när telefonen kanske kostar 5-8000 kronor?

Om man låser upp en operatörslåst telefon via kod så påverkas inte garantin. Koden är exakt densamma som den du kan köpa av operatören efter bindningstidens slut och förändrar inte telefonens programvara på något vis. Den enda skillnaden mellan att köpa av oss eller operatören är att ni kan köpa er kod precis när ni vill medan operatören kräver att ni väntar 1-2 år.