ORDER

Vår policy kring orderhantering

Alla beställningar sker via denna butik på Internet. Vi accepterar ej beställningar via telefon, fax eller vanlig e-post. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Gnylf.com  behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Uppgifter och information kring din order kommer aldrig under några omständigheter att lämnas ut, överlåtas eller säljas till tredje part. De uppgifter som vi samlar ihop tillsammans med din order är endast till för att vi effektivt ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

Alla ordrar, kunduppgifter mm på denna webbsida lagras i en krypterad (MD5) databas. Och är endast åtkomliga för våra medarbetare. Orderhanteringen på denna sida sker automatiskt men vi bekräftar varje betalning manuellt innan vi påbörjar arbetet med din order.

För övriga frågor kring orderhantering, så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.