VILLKOR

Villkor hos Gnylf.com

Vi på Gnylf.com har ambitionen att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köpvillkor. Vid frågor kontakta oss på  kundservice

Priser

Alla priser är i SEK inkl moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning.

Beställning
Alla beställningar sker via denna butik på Internet. Vi accepterar ej beställningar via telefon, fax eller vanlig e-post. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Gnylf.com  behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Betalning

På Gnylf.com kan du välja mellan flera olika betalningsmetoder. Välj den metod och leverans som passar dig bäst när du kommer till kassan, innan du bekräftar köpet. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Kortbetalning: Vi accepterar de vanligaste betalkorten t ex Visa, Master/Eurocard och American Express. Kortbetalningen sker över en säker uppkoppling med SSL-kryptering.

Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika varor kommer vi att dela upp din leverans.

Reklamation
Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss på kundservice för vidare instruktioner.

Ånger & Returrätt

Generering av upplåsningskod  är en tjänst och ingen vara. Därmed finns ingen ånger- eller returrätt vid köp av koder. Det åligger dig som beställare att kontrollera att din mobil är låst, vi kan ej avbryta en order då den påbörjats.

Beställning av upplåsningskod förskottsbetalas alltid pga att vi i många fall anlitar externa leverantörer i vårt arbete.

Våra koder fungerar alltid till 100%. Enda möjligheten at få felaktiga koder är att uppgifterna lämnade till oss är oriktiga eller att din telefon är defekt eller stulen. Vi gör inga återköp av en order då:

 • Du har givit felaktiga uppgifter.
 • Din telefon är  stöldspärrad.
 • Din telefon är defekt.
 • Din telefon pga tekniska begränsningar inte fungerar i Sverige.

Om vår kod helt enkelt inte fungerar så är vårt tillvägagångssätt följande.

 • Vi dubbelkollar dina lämnade uppgifter.
 • Vi dubbelkollar våra uppgifter.
 • Vi begär information om exakta felmeddelanden mm från kund.

Om kund har gjort allt rätt enligt våra instruktioner så lämnar vi om möjligt följande alternativ:

 • Vi guidar genom en alternativ upplåsningsprocess som kunden utför själv.
 • Vi erbjuder upplåsning i en av oss vald butik/verkstad, kostnadsfritt.

Om ovan alternativ inte går att tillämpa av giltiga skäl så begär vi följande information från kund.

 • Fotobevis på telefonens servicemeny där det framgår att den fortfarande är låst.
 • Foto på telefonens IMEI nummer.

Om telefonen fortfarande är låst och inga alternativ i form av upplåsning av kund eller verkstad är tillämpliga så lämnar vi pengarna tillbaka.

Bakgrunden till detta något krångliga tillvägagångssätt är att vi har väldigt svårt annars att verifiera att vår kod är felaktig eller om kund vill både ha sin telefon upplåst och pengarna tillbaka. Vi har tyvärr haft ett flertal sådana här fall.

Force Majeure
Gnylf.com är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Övrigt
Gnylf.com reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.